Η Διεύθυνση Επιχειρήσεων – Εκπαιδευσης & Ασφάλειας Βολών (ΔΕΕΦΑ) είναι υπεύθυνη για τον προγραμματισμό, τον συντονισμό και την παρακολούθηση των τακτικών βολών – αξιολογήσεων, σε συνεργασία με το Τμήμα Τακτικών Αξιολογήσεων (TFE Section), καθώς και των εκπαιδευτικών βολών και λοιπών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του ΠΒΚ.
Στο πλαίσιο της αποστολής της, η ΔΕΕΦΑ είναι υπεύθυνη για τα ακόλουθα:

1

Τον προγραμματισμόσυντονισμό και την παρακολούθηση των τακτικών βολών – αξιολογήσεων, σε συνεργασία με το Τμήμα Τακτικών Αξιολογήσεων (TFE Section).

2

Χερισμό θεμάτων που άπτονται της χρήσης του ΠΒΚ, από καινούρια οπλικά συστήματα.

7

Έκδοση προτάσεων που αφορούν σε λειτουργικές διαδικασίες (Αμοιβαίες Συμφωνίες – Τεχνικές Διευθυτήσεις) των βολών.

4

Συνεργασία με τις Μονάδες που εκτελούν Τακτικές Αξιολογήσεις και βολές στο  ΠΒΚ και υποστήριξη αυτών σε επιχειρησιακά θέματα.

5

Συντονισμό όλων των θεμάτων ασφαλείας προσωπικού, υλικού & εγκαταστάσεων στους χώρους του ΠΒΚ.

6

Στελέχωση των προβλεπόμενων θέσεων εργασίας στο Κέντρο Ελέγχου Πεδίου Βολής (KΕΠΒ) του ΠΒΚ, με σκοπό την ασφαλή διεξαγωγή των βολών.

3

Υποβολή μελετών που αφορούν σε νέα οπλικά συστήματα, για τα οποία υπάρχει ενδιαφέρον χρήσης τους, για λογαριασμό των Κρατών – Χρηστών του ΠΒΚ, αλλά και ιδιωτικών εταιριών.